SO Deli

Restaurace G

Bufet TF

Bufet FŽP

Kavárna SIC

Restaurace Na farmě

RS Maso

Klub C


Často kladené otázky a odpovědi


Začátkem akademického roku 2016/2017 (3.10.2016) začal platit nový systém přiznávání dotací na stravovacích provozech ČZU.
Studentům se rovnou odečte z karty dotovaná částka. Dotace byly nahrávány zpětně přes JUMBO účet.

Informace pro studenty prezenční formy studia
Co přináší nová koncepce stravování pro studenty?
Všichni studenti prezenční formy studia, budou mít možnost zakoupit jídla s dotací ve většině stravovacích provozů v areálu ČZU.

Co pro to musí student udělat, abych mohl dostat dotace?
Student musí studovat prezenční formu studia a mít nahranou UEP a slevovou aplikaci na identifikační kartě. Slevová aplikace se nahrává na kartovém centru SIC a na rektorátě kancelář 204.
Po úspěšném nahrání slevové aplikace je nutné, aby si student nahrál slevový kupón na příslušný měsíc v jakémkoli dobíjecím automatu v areálu ČZU. Pokud není nahrán slevový kupón, není dotace přiznána.
Kupóny jsou vždy měsíční.

Jakým způsobem je dotace přiznávána a kolik je dotace na den?
Dotace je poskytnuta při placení zboží. Z karty je odečtena již dotovaná cena jídla. Výjímku tvoří provoz SO DELI (Eurest), kde je dotace přiznána na JUMBO účet na začátku následující kalendářního měsíce.
Při platbě obdrží student paragon s evidovanou cenou.
Student prezenční formy studia má nárok na dotaci v maximální výši 36 Kč za den (součet jídel odebraných mimo menzu).
O dotaci je nutné požádat obsluhu příslušného provozu.

Kde je možné zjistit souhrn plateb a přiznaných dotací?
Souhrn je dostupný na https://student.czu.cz v sekci UEP.

Jaké restaurace nebo bufety mi nabídnou dotovaná jídla?
Seznam restaurací, bufetů a kaváren bude pravidelně aktualizován na adrese http://food.czu.cz včetně aktuálních jídelníčků.

Co dělat, když nastane chyba při přiznání dotace?
Po zaplacení student musí zkontrolovat paragon a ihned na chybu upozornit obsluhu.
Pokud nebude chyba odstraněna obsluhou restaurace či bufetu je nutné osobně navštívit rektorát, místnost 204, Ing. Patočka Tomáš, nebo využít emailové komunikace na adrese food@czu.cz nebo patockat@oikt.czu.cz .

Student nemá kupón – v tomto případě student nemůže čerpat slevu. Kupóny se nahrávají na kioscích v areálu ČZU. Kiosky se nacházejí v budově SIC, ve vstupní hale menzy, na koleji JIH, na fakultě PEF, AGRO, FŽP A TF.

Student má kupón a k dispozici 36 Kč – Student má kartu připravenou k odběru dotovaného jídla.

Student má kupón a k dispozici již jen část denní slevy – Student může čerpat slevy do okamžiku, než je vyčerpán denní limit 36 Kč, poté je zboží za plnou cenu.
Například si chce student koupit v bufetu dvakrát sekanou v housce a jeden párek v rohlíku.
Párek v rohlíku – plná cena 15 Kč, dotovaná cena 8 Kč, sleva je tedy 7 Kč.
Sekaná v housce – plná cena 30 Kč, dotovaná cena 15 Kč, sleva je 15 Kč.
Student má nárok na slevu 36 Kč za den.
Student si koupí dvě sekané (sleva 30 Kč – zbývá 6 Kč z denního limitu).
Při koupi párku v rohlíku je studentovi z kupónu na slevy strženo 6 Kč (denní limit vyčerpán, proto nemůže být stržena plná sleva) a zaplatí tedy 9 Kč z UEP.

Student má kupón a sleva vyčerpána – Při koupi jídla v bufetu bude naúčtována plná cena.