SO Deli

Restaurace G

Bufet TF

Bufet FŽP

Kavárna SIC

Restaurace Na farmě

RS Maso

Klub C


Informace o rozšíření systému stravování na ČZU


Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti s rozšířením stávajícího systému stravování, budou, počínaje měsícem leden 2014, poskytovány zaměstnancům ČZU a studentům doktorského studia s pracovním úvazkem na ČZU stravenky. Stravenka bude v hodnotě 40 Kč za jeden odpracovaný den ( minimálně 3 odpracované hodiny na pracovišti), z toho příspěvek ČZU bude 22 Kč. Stravenky budou vydávány zpětně za předcházející měsíc a to pouze za dny, kdy zaměstnanec nečerpá stravu za zvýhodněnou cenu „ČZU“ v menze ČZU a současně splňuje podmínku 3 odpracovaných hodin na pracovišti.
Z důvodu této organizační změny je nutné evidovat Váš souhlas se srážkou ze mzdy, který představuje rozdíl mezi cenou stravenky (40 Kč) a příspěvkem ČZU (22 Kč).
Tedy 18 Kč násobeno počtem dní v měsíci, kdy vznikne nárok na stravenku. Dohoda o srážkách ze mzdy bude distribuována spolu s výplatními lístky za měsíc listopad (nejpozději v úterý 10.12.2013). V případě neoprávněného vydání stravenky (např. dodatečně vyúčtovaný cestovní příkaz na den, za který byla vydána stravenka) bude za tento den, v příštím měsíci, sražen ze mzdy doplatek do plné hodnoty stravenky.
V případě, že zaměstnanec ČZU nebo student doktorského studia s úvazkem na ČZU má zájem o odběr stravenek, musí Dohodu podepsat a tuto podepsanou Dohodu doručit na mzdovou účtárnu nejpozději do 16.12.2013. Pokud tak učiní kdykoliv později, vznikne nárok na odběr stravenek v měsíci následujícím po měsíci podpisu dohody o srážce ze mzdy. Pokud tento souhlas zaměstnanec nepodepíše, má se za to, že o stravenky zájem nemá a může dál využívat pouze služeb menzy ČZU.
V případě prodloužení lhůt spojených s vyhodnocením veřejné zakázky na dodávku stravenek bude termín prvního výdeje stravenek adekvátně prodloužen.

Detailní informace najdete na stránce food.czu.cz, kde je také možné, prostřednictvím e-mailu food@czu.cz, podávat dotazy.