SO Deli

Restaurace G

Bufet TF

Bufet FŽP

Kavárna SIC

Restaurace Na farmě

RS Maso

Klub C


Pokud jsem student prezenční formy studia i zaměstnanec zároveň, mám nárok na obě formy dotace?


Ano, máte. Jako zaměstnanec (pokud jste odpracoval stanovený časový limit 3 hodin denně a používáte zaměstnaneckou kartu ČZU) můžete odebrat buď dotované jídlo v menze, nebo při nevyužití dotace v menze, odebrat zpětně stravenku. Zároveň jako student (ať už s ISIC nebo zam. kartou ČZU) máte nárok na přiznání dotace v celkové výši 36,- Kč mimo menzu v provozech FOOD POINT.