SO Deli

Restaurace G

Bufet TF

Bufet FŽP

Kavárna SIC

Restaurace Na farmě

RS Maso

Klub C


Kolik si mohu dát denně dotovaných jídel?


Každý den může student odebrat libovolný počet dotovaných jídel v provozech FOOD POINT. Počet dotovaných jídel v menze se nemění. Studentům bude zpětně přiznána dotace v maximální výši 36,-Kč za den (součet dotací odebraných jídel mimo menzy) nahráním na JUMBO účet UEP.