SO Deli

Restaurace G

Bufet TF

Bufet FŽP

Kavárna SIC

Restaurace Na farmě

RS Maso

Klub C


Kde zjistím souhrn plateb a přiznaných dotací?


Souhrn bude dostupný v aplikaci https://student.czu.cz sekce UEP.