SO Deli

Restaurace G

Bufet TF

Bufet FŽP

Kavárna SIC

Restaurace Na farmě

RS Maso

Klub C


Informace pro uživatele

Upozornění: Dotace je možné přiznávat pouze na jídla, uvedená v Aktuální nabídce.

Informace pro studenty prezenční formy studia

Často kladené otázky a odpovědi

Začátkem akademického roku 2016/2017 začal platit nový systém přiznávání dotací na stravovacích provozech ČZU

Slevový systém Food Point - návod

Návod pro aktivaci slevové aplikace na studentské kartě

Co přináší nová koncepce stravování pro studenty?

Všichni studenti ČZU v prezenční formě studia, budou mít možnost zakoupit jídla s dotací ve většině stravovacích provozů v areálu ČZU. Tyto provozy poznáte jednoduše podle samolepky s logem FOOD POINT, výběr dotovaných jídel pak naleznete vždy na jídelním lístku, který bude označen tímto logem.

Jakým způsobem je dotace přiznávána?

Pokud chce student využít dotaci na nabízená jídla, musí při placení kartou UEP/ISIC na tuto skutečnost upozornit obsluhu a z karty mu bude odečtena dotovaná cena jídla. V menze zůstává způsob platby nezměněn a student hradí rovnou zvýhodněnou cenu.

Jak nabít peníze na kartu?

Kartu je možné nabít již při prvotní personalizaci v pokladně SIC (vložením hotovosti). Doporučujeme nabít si UEP částkou minimálně 500 Kc. Je možné využívat také bezhotovostní nabíjení převodem z bankovního účtu. Nabití karty je možné provést v hotovosti v pokladnách v SIC nebo v samoobslužných automatech UEP. Univerzitní elektronickou peneženku (UEP) je možné dobíjet také bezhotovostně. Peníze odesílejte na číslo účtu 35-500022222/0800 , variabilní symbol 997502 a specifickým symbolem je Vaše UIC (univerzitní identifikační číslo). UIC naleznete na svém ISICu jako "Personal ID", na novejších typech pak pod svou fotkou nebo také na hroch.czu.cz v sekci "Osobní údaje". Poté, co budou peníze převedeny na osobní JUMBO účet, obdržíte informační email a následně si budete moci libovolnou částku nahrát na elektronickou peněženku prostřednictvím kiosku UEP. Převedení peněz z JUMBO účtu na kartu provedete možností "Dobití z účtu".

Kdy bude spuštěn nový systém stravování pro studenty?

Pro studenty bude spuštěna od 1. října 2013. Dosavadní způsob čerpání dotace v menze ČZU zůstává nezměněn.

Pokud jsem student prezenční formy studia i zaměstnanec zároveň, mám nárok na obě formy dotace?

Ano, máte. Jako zaměstnanec (pokud jste odpracoval stanovený časový limit 3 hodin denně a používáte zaměstnaneckou kartu ČZU) můžete odebrat buď dotované jídlo v menze, nebo při nevyužití dotace v menze, odebrat zpětně stravenku. Zároveň jako student (ať už s ISIC nebo zam. kartou ČZU) máte nárok na přiznání dotace v celkové výši 36,- Kč mimo menzu v provozech FOOD POINT.

Kolik si mohu dát denně dotovaných jídel?

Každý den může student odebrat libovolný počet dotovaných jídel v provozech FOOD POINT. Počet dotovaných jídel v menze se nemění. Studentům bude zpětně přiznána dotace v maximální výši 36,-Kč za den (součet dotací odebraných jídel mimo menzy) nahráním na JUMBO účet UEP.

Kde zjistím souhrn plateb a přiznaných dotací?

Souhrn bude dostupný v aplikaci https://student.czu.cz sekce UEP.

Kde mohu reklamovat nesoulad při přiznání dotace resp. stravenky?

Kontaktujte pracovníky ČZU na e-mailu food@czu.cz.

Jak poznám, které restaurace nebo bufety mi nabídnou dotovaná jídla?

Seznam restaurací, bufetů a kaváren bude pravidelně aktualizován na adrese http://food.czu.cz včetně aktuálních jídelníčků i seznamu všech jídel, které jsou přílohou smlouvy s provozovatelem stravovacího zařízení. V areálu pak restauraci poznáte díky označení logem FOOD POINT a jídelníčku, který bude tímto logem rovněž označen.

Informace pro zaměstnance

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stravenek

Na základě výběrového řízení na dodavatele stravenek byla vybrána firma Cheque Déjenuer. Více informací najdete na stránkách www.seky.cz . Více informací o jednotlivých provozovnách spolu s vyhledáváním naleznete zde: mapy.seky.cz

Informace o rozšíření systému stravování na ČZU

Informace o rozšíření systému stravování o výdej stravenek pro zaměstnance a studenty doktorského studia s pracovním úvazkem na ČZU. Od ledna 2014 budou poskytovány stravenky v celkové hodnotě 40 Kč.
Více informací..

Co přináší nová koncepce stravování pro zaměstnance?

Současný systém stravování v menze se rozšíří o možnost poskytování stravenek. Stravenky budou poskytovány v hodnotě 40 Kč za jeden odpracovaný den (rozumí se min. odpracované 3 hodiny), z toho příspěvek ČZU bude 22 Kč. Stravenka se vydá pouze za dny, kdy zaměstnanec nečerpá stravu za zvýhodněnou cenu "ČZU" v menze ČZU. Stravenky budou uznávány ve většině stravovacích provozů kampusu ČZU a ve všech místech přijímajících stravenky vysoutěženého poskytovatele stravenek.

Kdy zaměstnanci poprvé obdrží stravenky?

Předpokladem je úspěšné dokončení veřejné zakázky na poskytovatele stravenek. Předpokládá se, že stravenky v nominální hodnotě 40 Kč budou vydávány již za měsíc prosinec 2013 tj. spolu s výplatou, kterou zaměstnanec obdrží na začátku ledna 2014. Stravenky budou fyzicky poskytovány spolu s výplatní páskou, jejich distribuci zajistí ekonomický odbor rektorátu ve spolupráci s distributorem stravenek.

Jak se mám stravovat v prosinci 2013 tak, abych získal stravenky již za tento měsíc?

V takovém případě je nutné hradit jídla v menze ČZU za plnou cenu (cena "ostatní") nebo služby menzy nečerpat. Současně je nutné odpracovat min. 3 hodiny denně.

Mohu uplatnit stravenky v prodejnách v areálu ČZU na Suchdole?

Ano, stravenky budou povinně přijímat všechny provozy v areálu označené logem FOOD POINT. Stravenkami je samozřejmě možné platit i v jiných zařízeních mimo areál ČZU, která mají uzavřenou smlouvu s poskytovatelem stravenek.

Koho se týká nový systém přiznávání stravenek ve výši 40 Kč?

Nový systém se týká všech zaměstnanců s pracovním úvazkem v areálu ČZU Praha-Suchdol, pokud odpracují min. 3 hodiny v daný den (týká se i případné práce z domova). Nárok tedy není v případě pracovní cesty, dovolené nebo při využití stávajícího způsobu odběru dotovaných jídel v menze ČZU. Nový systém se rovněž netýká zaměstnanců jiných pracovišť mimo hlavní areál Praha-Suchdol.

Pokud jsem student prezenční formy studia i zaměstnanec zároveň, mám nárok na obě formy dotace?

Ano, máte. Jako zaměstnanec (pokud jste odpracoval stanovený časový limit 3 hodin denně a používáte zaměstnaneckou kartu ČZU) můžete odebrat buď dotované jídlo v menze, nebo při nevyužití dotace v menze, odebrat zpětně stravenku. Zároveň jako student (ať už s ISIC nebo zam. kartou ČZU) máte nárok na přiznání dotace v celkové výši 36,- Kč mimo menzu v provozech FOOD POINT.

Kde mohu reklamovat nesoulad při přiznání dotace resp. stravenky?

Kontaktujte pracovníky ČZU na e-mailu food@czu.cz.

Jak se změní stravování v menze po zavedení systému stravenek?

Zaměstnavatel může zaměstnancům buď hradit provoz stravovacího zařízení nebo poskytovat příspěvek, nelze obojí. Proto v menze zůstává původní režim a zaměstnanec si může jako doposud prostřednictvím univerzitní elektronické peněženky zakoupit oběd (tj. 1 polévku, 1 hlavní obědové jídlo, 1 salát a 1 dezert, vše za ceny "ČZU"). V tento den již však pozbyde nárok na stravenku. Může však v menze odebrat jídlo za ceny "ostatní", uhradit jej částečně stravenkami a zbývající část doplatit. V takovém případě má za tento den nárok na stravenku.